Червена пътека , персийски тип, р-ри: 2 х 10 метра

160,00 лв.